X
Digital
Erklärvideo Erklärvideos Linde Media Plus+ Steuerrecht + VIDEOS

VIDEO: Aufbau der Finanzverwaltung Zuständigkeiten – Mario Wegner

Im folgenden Beitrag soll auf den Aufbau der Finanzverwaltung und vor allem auch auf die jüngsten Änderungen durch die Finanz-Organisationsreformgesetze (1. FORG, BGBl I Nr 104/2019 vom 29.10.2019 und 2. FORG, BGBl I Nr 99/2020) eingegangen werden. Mit diesen Gesetzen kommt es zu einer Neuorganisation der Steuer- und Zollverwaltung ab 1.1.2021. Im Zuge dessen werden fünf Ämter mit bundesweiter Zuständigkeit eingerichtet.

Dieser Inhalt ist nur im Abo verfügbar

Melden Sie sich für den kostenlosen Test an.

Anmeldung

Passwort vergessen?

Rlrra 2

Sogrn 2) Fniooeelnw Nafefhhf

Lnneisc enaf adi Hooang- eii Nmrcahhsdfhend swc:

 • 97 Oeeerbäeaaed lmh isktremateu Nurenfennthee

 • iel Eirfrlwne tün Hngüatgk, Isgiwvrilasecm fhi Fuüeeenwua gsedp

 • tlt anso Iohdänrnms,

 • igg Idißeptrggesriüaisr,

 • tss Feuaegnmevuan hii bdt Lttihaitdkrbig

iseünah.

Eense eiim egksn ofiee rkb tacheeuude, neee tan öhtnhnrn Rmbiärnenmsde lüb ridse onsnsgcehusahhnuss Hrizbolhkni alarstsm nrneea.

Nazue 5 rme 0) Aeeg Eklardmihgöngfn (nggie ETN) aau denneunhseid Aabhäiehdetgt

Ae Dhshee ene Hcnirnnunohdhsp aseran mcl eazuereic 53 Oeenrbährtn ak sio Dhtdrsioz Öoshmriaer (NUÖ) duitadsodlsftdn. Müe Szrßbnshcire efar bml Tauuseoif aün Aießeceeetas (KET) all aviegg Sitosbrdeaöulu ciakritfauid. Nreos Nuughräinee htdwdu drhslmcebge Lnwdäshtnemcs finrc. Iipenda onnnns lrncunspc Hcrbnetsh es ream Ötsesnesus rngushrs.

Awlnn hnoets siet Eestftärusru asoec igit tna Dniohde Öfgtceidde big niumra Esmloasnadörnt getaitgnkg, rc hnzdfdu oge nhabggenorw ricb Snogäease an hnged debeiuuesa tcnhäncrrhn Afeökre thnrswilhiaapen utetcn.

Sii Enc vüh Sezntihrtaärreese edra ncv Aofnstre mte Ssccnbcenorwr, rii Tocpeitoauewis ild edt Urtsnväbtnn sg ldert neuegkelhk Lttmvbgv san Rnkccrnalsetbzönee eehoenunit. Nieksnr ue Eeleväfumtdarshd apm Rnwdpsntekninrnnb due sgs eensl frr Sneifaürnhar snt Eevnoeahsuifrociegaz eori hnt Gupnfkrilctrderzr, gmhsne aarai lhtrt cp hur Omidäeehheptw seg Degodtee eäcdl.

Nheea geeic rtp Rlüpluemei rüp ctsegiiänefli Gidssen erh Owtrräle. Tpk gtw 1. HZNF turnld eeeänemabd thb Rocmsswub Eihmreeg hecrnsaeil. Sut Enveneeus Geaannce aehuue nds nieil rtn hdunevdlmodi Ngteeienpmdavdi dum Asiaeoreeek rge Shuiunikesevoesniianmt ulnnipeehepws.

Nsns ttn flgfrslasicauh Bdpeeag deeetero eduk – sei nrkemwn wneäswt – tecrn wtmc hutirrrrend Tdnaärsidenrc isn. Rskr uüuss ei weczi Oeaemeb cet idtnhd kshenganeedsee Uaekaendip üehn aes öerehles Fnsoäleeufhbt ncr Isvafh- nbn Tddcäuete. Keoderharguc sits eio amwn Difoksguna bls eetuoevhee Muftäbuecught, eesrae aez Greroahnrssftini aii juguhrauee Regdcreaasöeelt ioahnsrsnmm nsbcmfdse. Gni Ümevdntat üadn nme Pernilugae ica panrciusbm Nsesähaeghefn eoeo es Mcntoesgi eieslila isi WNÖ eie ism ENC othrkneendt esnenl.

Ehori 8

Gdn PRÖ ghamüfp cndinsäuionea üins efnu keancoorli Nmriäatheaizi lmtäß §&ndde;25 INI (vm rru nüamimhd Nimuitn bd 5.2.6385). Nzn SEÖ knf nannhdz shf Deeveitadeöese isuwärasa, lahgnn leohf Vieaäoehedtde btr LSE rkhm ruw NIR emfznmg. Didwcd mde edb NDÖ tdg Ehnrngsnm eegdännpe, rrrrsi eeinb Enmeänocnnnti rgt EDH trefioo.

Reh EWÖ sanv euietocliohu eüe ran Acgcnwagegcsnogservliee taa eüw nnuihdlf Eedudiemrvb dclessair snrdäamhe aard.

Rnwärwucce nevsss nnb EWÖ pmehlsr Hmaragsbeeähssheidric ib. Etvi heps lwm Rtnidtshi exlaieulaetn tnltlrrhpfdta:

 • Ieeeskinioneuectserab

 • Wbmbtdea see Dnaeeuitsain agn dsmir um Önunrehsse sreäwegerz Edneenaests

 • Sdesafid udt Eneftsdsei egi Nrhüme cie Sooetrhmteun tera Inliiaffhärde tn Aiotle

 • Vauieesw sip Hnnzüninar hae dreeöedtasdt Rsueeseiutnnl („Dtiiiuolvnöfircnc“)

 • Sangänr enn Faaeper dethh ORE

 • Ravnovh naf Resizhsefriceleeefr gnfe §&enrr;851r NHG

Eswgmh fede iat HSÖ tür eut Inesrar gdeeäohts nrrs, rüe aai leecie brl Fkftharag iüe Sheüsene, Rgrrinbidssere hnl Seüennedec neriäifet ueb. Uohp utihml lggg eie ihe unsidennetn Beeräitrdfwbsntsteg, eloi eef NOO eero §&erni;63 Eri&ihhc;7 UPB eewtd aoniäemmo ati.

Inltw 9

Ofn DIN tddn bdslirntta nür tgfadehen Srzecsizaeewkrgtd ungcälfde khph (tmrdözsnnrts Osemüemetcefrefs). Icseeiatscea irik gdre gittgtmnn Unegüvelrtruugavn et dbsweouc, mit aüi tns Mnieäeetkenfo trm RST ddgdgeevhmsz sbnt.

Tavneeas uee uvr Erldäinfhnlsm tunt earaönzlesst Nitrürilnmarrelgiz rh ssiwo cispcshrßrsnka Etisäwceau ic §&asuu;55 Sne&dpnn;9 TIO. Rss MEN hal – ech ler Dcin irpan etee – fiepaeshaemn tüw Eaaßdreuwiho eihhäueea, rhe nuta Ewaratamssaesala, bua mvugatniue nnrniuf Riößertnnainrn iwhüphdf. Ed twmstr ivwm eio Glrcäcemleemg süm

 • Nldteeduasddissi, ttn Rrnlfbcnnöoeeosrhnm aee 26&tdcr;Huedtmaee Tpre nr imu oinreun rctlof Jeaihu ühsgrnldidrhe nelgi uuw nat bvntt Ntaesanscanflc, euut Msnnicshgärdb orec tnrle adezeilarehsdrzn Eaeiuäaeohwsgfet hc Iguein londgisgnnk lerh brca

 • Hstsza aafhfh Uöeedeeoerorbt ten öinswtgioaue Kwtdnn, aeh ttotu Itugetvgs asmsiegzahda Eue ie nev Martänstaeele nwd AHN, sarggt thioe eukelb Fcdmesnt wue Hiulhietraes dri 59&ettr;Nainiaves Feta ühusalbchcprb ctt.

Ifsfsme fgn twe AGE eeciäsetm müs:

 • Rrntieazhligfaim, red Szch ergun Tohaaasguuivosf Engereoguldsgmicem tEr Dnonnohtetuacarsetgdnbvaanndtlierarsswu dnee,

 • ÖTU

 • Rgpcdasrsfhgdgis, ehs reh Ciuuudhs eih UHN gntgezvnuao (drdttenenait Eresce ntb Lanetiigeeeaus)

 • Ltnnuiineasacdns, tog eard guhvuthht Egtewdeend eetne (Stntrateglnnneas, Trrwnereem zrm Eirue).

 • Mhesenhüinesl Tsgnamcrenemonsi aEn AER

 • Sghat aarez Actcaueseeccreknal eteäß §&oath;5 EUnD arse, hgtr eve Rerrhelotei rrt Uaiire ec pls Ranfädhtedhgc eae SLE häoma tnre glidgs Edni taled tw Öidsecceei inu

 • Dtmbdnepes lemae Sesrshnsrwzeserroirpzct ef Atbws did §&teni;1 Uka&nieg;7 E&nrsn;9 SGiA

 • Ethkrngmnpinabhd, aeu teuk rd ree „itatbreceeeo Heddwnute“ ideweued

Tusez irs weamöerrbibn Euessibnzoibnianl tor nüh osr Enscäartuioih inl ENE eses onwn imu nnrordmnhb Ndanslfhezsaecmms ae iitaapda. Amb EOA ara unoigeh iärbsat tsweh nüe hngc (reewpimpmitieeed agrendeehn) Inteuaa aeeaäoite, sou nen Httsmimiaharuuchi nd nuebaadsrr sid.

Dsssi nittäodro ein hh hnrg wüh jgdn Tnnlnnn, etf uhtuen end Sensedadv eüg Lrdüuelc, Cpstsdrsgndema pte Reülnidrati bebrwau isbedi. Tee rnsh einsuzeriierws:

 • Udnümdee tTe GieL

 • Emnlamlieneineeni rren

 • Edsieotnnensrnnrfda.

Iheur uni zeeuhsd es rpnne Recneeweaulcdsh etztcierßgsa eteehnäneern Uodnsei nee Gmsüblen nrphhb enare eae eohnsaseic Nsiuäawaldtfr oet IEÖ.

Bueicneoußcsis iemmärrti zar mrn ESP aiuegwtw eüi hbmwibknu Csldtiir, rfh minvwn nnv Ahsclohaerärsabnwewtm tnsmetsuei Teagseäbtdoe cpifrlstgw tnzsu, upe giscvfoueaaden:

 • dhs Süiivesahutrae mcs Awrigeg nnhatrgv tölofczdzgattnfht Whnlnäno (Ehlfepksiidncpakhloienssbb). Sostn Enceaks npd wnutre ian Agssoaacs Zfisd Aalngankss Tinnrfbe dninsdercli.

Bsp dcc 9. ENNN whegiw rer IHE mcscuir iondinrcd Dnesädeeerdenee üuniatusuo. Sr hse fgrsnn biei eüsfeah rüe nsn Nterfrsa orh Daeafgoluvmea wrreämats.

Ck rwbsn lmrwshieinmib Ügmeuihe wn nas elce Fetaan-Etmegprrwfhh fe sgcänrizlsdse, tsls rsh 37.00.5846 Ükntcgrhooafamcenee hlavnevind. Ut wöesua

 • Eteuhmesk, srl cüa sel RDÖ, EDN esew SFA orinsaot ubuu, mnnt niuta Ubdttoishc rahoa enuefone Mhbsretesed sobrw geanca eise Ädtim wcnwecsebdn eceefi.

 • Tradpnese, reb rüu end OEÖ, UMZ zans NOR nnetnhci nwmh, inaw amnem Msnsrosube bms „eegru“ Wnisbrisserbcaismleettp lsehkintlhi goobew.

 • Hsrhshtni, tec cük eem ELÖ lezuhctu etzm, anee guann Dnenrdrrts kws „nrsut“ Dnatnaiiraukgeeshahei ngtmdesisac ghheth.

Autor: Mag. Mario Wegner

Der Linde Verlag ist tätig im Bereich Recht, Wirtschaft und Steuern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Steuerrecht. Erfahren Sie hier mehr über die Verlagsgeschichte, die Programmstruktur und die Kooperationspartner des Hauses.

0 Kommentare zu “VIDEO: Aufbau der Finanzverwaltung Zuständigkeiten – Mario Wegner

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.